Allt-i-ett medarbetarplattform

Lägger du mycket tid på personaladministration?

Och i flera system

I en hektisk och hektisk vardag kan tiden som läggs på medarbetaradministration fyllas på onödigt mycket. Manuella processer. Upp till flera olika system. Kommunikation med anställda på flera plattformar. Föråldrade system och gula fläckar på skrivbordet. Det kan skapa en grogrund för misstag och sätt att göra saker på som både tar lång tid och inte skapar optimala lösningar.

Vi har samlat det viktigaste på en plattform

Vi har skapat en användarvänlig och funktionsrik  listsystem  med tillhörande utbildningsmodul, som säkerställer korrekt tidsinställd och riktad utbildning av anställda fram till deras kommande pass.

Vi mäter effekten av anställdas utbildning och anställdas prestationer varje månad för att säkerställa en kontinuerlig cykel av utbildning och prestationsfeedback.

Vi använder också vår kunskap om medarbetarnas prestationer för att säkerställa de bästa förutsättningarna för en bra profilmatchning vid rekryteringen av nya medarbetare.

Det har vi gjort för att du ska kunna uppnå en synergieffekt i den dagliga administrationen av dina medarbetare, där vakter, utbildning och mätning alltid spelar ihop.

Uppnå synergi med en cykel av kontinuerlig optimering

Genom att arbeta tvärs över säkerställer du att vardagen optimeras från
skiftplanering, för väl förberedda medarbetare, prestationsmätning och korrekt matchning vid rekrytering.

Du har redan mycket information liggande, och den kan sättas i spel med några få klick. Din utdelning är en vardag med mer kunskap och bättre insikt om dina medarbetares inflytande på din verksamhet.

Pliktplanering

Detta är grunden och det primära verktyget i en vardag där du behöver ha medarbetare på rätt tid och plats. Mallar och automatisering kan spara både tid och pengar.

Utbildning för anställda

Förutom rätt tid och plats ska dina medarbetare vara beredda på att kunna göra en bra insats på jobbet. Störst effekt får man genom att träna direkt fram till nästa pass.

Medarbetarundersökning

Genom att mäta prestationer säkerställer du att dina medarbetare har rätt förutsättningar att göra en bra insats och relevant utbildning kan användas.

Profilmatchning

Vem kommer att passa in i ditt företag? Genom att matcha dina duktiga medarbetares profiler med nya sökande ökar du chansen att träffa rätt med dina anställningar.

Låt din data fungera för dig

Du har redan en stor mängd data tillgänglig i din vardag, vilket kan ge dig mer kunskap och större överblick. Vi hjälper dig att sätta dem i spel så att de automatiskt kan ge dig relevant kunskap om dina anställdas inverkan på din verksamhet.

Platshållare 2

Vi har integrerat ett användarvänligt och funktionsrikt skiftschemasystem med en modul som säkerställer korrekt tidsinställd och riktad utbildning av anställda fram till deras kommande skift.

Vi mäter effekten av anställdas utbildning och anställdas prestationer varje månad för att säkerställa en kontinuerlig cykel av utbildning och prestationsfeedback.

Vi använder också vår kunskap om medarbetarnas prestationer för att säkerställa de bästa förutsättningarna för en bra profilmatchning vid rekryteringen av nya medarbetare.

Platshållare 3

Vi har integrerat ett användarvänligt och funktionsrikt skiftschemasystem med en modul som säkerställer korrekt tidsinställd och riktad utbildning av anställda fram till deras kommande skift.

Vi mäter effekten av anställdas utbildning och anställdas prestationer varje månad för att säkerställa en kontinuerlig cykel av utbildning och prestationsfeedback.

Vi använder också vår kunskap om medarbetarnas prestationer för att säkerställa de bästa förutsättningarna för en bra profilmatchning vid rekryteringen av nya medarbetare.

Kom igång med din kostnadsfria provperiod idag

Anmäl dig till Frontliners allt-i-ett-medarbetarplattform idag och upplev hur du kan använda smarta funktioner för att spara tid på skiftscheman och optimera dina anställdas insatser.

Vi är redo att hjälpa dig, så skapa din 30 dagars kostnadsfria provperiod idag.

Scroll to Top

Språkväxlare