Alt-i-én medarbejderplatform

Bruger i meget tid på medarbejderadministration?

Og i flere systemer?

I en travl og hektisk hverdag kan tidsforbruget på medarbejderadministration komme til at fylde unødigt meget. Manuelle processer. Op til flere forskellige systemer. Kommunikation med medarbejderne på flere platforme. Forældede systemer og gule lapper på skrivebordet. Det kan skabe grobund for fejl og måder at gøre tingene på, som både tager lang tid og ikke skaber optimale løsninger. 

Vi har samlet det vigtigste på én platform

Vi har skabt et brugervenligt og funktionsrigt vagtplanssystem med et tilhørende træningsmodul, som sikrer korrekt timet og målrettet træning af medarbejdere op til deres kommende vagt.

Effekten af medarbejdertræning og medarbejdernes performance måler vi månedligt for at sikre et kontinuerligt kredsløb af træning og performance feedback.

Vores viden om medarbejderperformance bruger vi desuden til at sikre de bedste forudsætninger for et godt profilmatch i ansættelsen af nye medarbejdere.

Dette har vi gjort, for at du kan opnå en synergieffekt i den daglige administration af dine medarbejdere, hvor vagter, træning og måling altid spiller sammen.

Desktop and tablet with work schedule

Opnå synergien med et kredsløb af kontinuerlig optimering

Ved at arbejde på tværs, sikrer du at hverdagen optimeres fra
vagtplanlægning, til velforberedte medarbejdere, performancemåling og korrekt match i ansættelser.

Meget information har du allerede liggende, og det kan sættes i spil med enkelte klik. Dit udbytte er en hverdag med mere viden og bedre indsigt i dine medarbejderes indflydelse på din forretning.

Vagtplanlægning

Dette er fundamentet og det primære værktøj i en hverdag, hvor du skal have medarbejdere på rette tid og sted. Skabeloner og automatisering kan spare dig både tid og penge.

Medarbejdertræning

Udover rette tid og sted skal dine medarbejdere være forberedt på at kunne yde en god indsats på jobbet. Den største effekt fås ved træning umiddelbart op til den næste vagt.

Medarbejdermåling

Ved at måle performance sikrer du, at dine medarbejdere har de rigtige forudsætninger til at yde en god indsats,  og der kan sættes ind med relevant træning.

Profilmatch

Hvem vil passe ind i din forretning? Ved at matche profiler på dine gode medarbejdere med nye ansøgere, øger du chancen for at ramme rigtigt med dine ansættelser.

Lad dine data arbejde for dig

Du har allerede en lang række data til rådighed i din hverdag, som kan give dig mere viden og et større overblik. Vi hjælper dig med at sætte dem i spil, så de automatisk kan levere dig relevant viden om dine medarbejderes indvirkning på din forretning. 

Laptop performance stats

Placeholder 2

Vi har integreret et brugervenligt og funktionsrigt vagtplanssystem med et modul, som sikrer korrekt timet og målrettet træning af medarbejdere op til deres kommende vagt.

Effekten af medarbejdertræning og medarbejdernes performance måler vi månedligt for at sikre et kontinuerligt kredsløb af træning og performance feedback.

Vores viden om medarbejderperformance bruger vi desuden til at sikre de bedste forudsætninger for et godt profilmatch i ansættelsen af nye medarbejdere.

Placeholder 3

Vi har integreret et brugervenligt og funktionsrigt vagtplanssystem med et modul, som sikrer korrekt timet og målrettet træning af medarbejdere op til deres kommende vagt.

Effekten af medarbejdertræning og medarbejdernes performance måler vi månedligt for at sikre et kontinuerligt kredsløb af træning og performance feedback.

Vores viden om medarbejderperformance bruger vi desuden til at sikre de bedste forudsætninger for et godt profilmatch i ansættelsen af nye medarbejdere.

Kom i gang med din gratis prøveperiode allerede i dag

Opret dig på Frontliners alt-i-én medarbejderplatformen i dag, og oplev hvordan du med smarte funktioner kan spare tid på vagtplaner og optimere dine medarbejderes indsats.

Vi er parat til at hjælpe dig, så opret din 14 dages gratis prøveperiode allerede i dag.

Scroll to Top