Derfor skal du jævnligt måle dine medarbejderes præstationer

Picture of Danny Fogel

Danny Fogel

Fordi jævnlige målinger skaber retning og motivation

Regelmæssige medarbejdermålinger af personalets præstationer er en vigtig forudsætning for medarbejderudvikling.

Medarbejdere har brug for retning og en jævnlig feedback på deres indsats for at føle sig engagerede og motiverede. Det bør være en naturlig del af dine medarbejderes job, at blive gjort opmærksom på deres indsats og præstationer. Dette med korte mellemrum for at kunne lære af og rette ind efter, hvad de gør godt og mindre godt.

Uden regelmæssige performance tjek-ins er der risiko for, at medarbejderne mister fokus og udvikler ‘blind-spots’ i forhold til deres adfærd, når de er på arbejde. Derfor er målinger af medarbejderes præstation et værktøj til at kunne forbedre, justere og optimere dine medarbejderes indsats fremadrettet.

Måling skal ses som en konstruktiv hjælp til medarbejderudvikling

Lad os også lige tage indvendingerne mod medarbejdermålinger med det samme. Målinger i form af en score eller en rating er ofte noget, som forbindes med en smule ubehag. Det lugter af at give karakter og skulle være i stand til at turde give feedback. Noget vi godt kan have en tendens til berøringsangst overfor. Det misforstås ofte med kritik, og vi har kulturelt svært ved det tilsyneladende konfrontatoriske i dette.

En mere konstruktiv og gavnlig tolkning vil være, at kunne betragte målinger objektivt. Se dem som en hjælp, og en mulighed for at kunne udvikle os selv og vores medarbejdere. De skal være en naturlig opfølgning på præstation, og en mulighed for at øge potentialet i form af en konkret træningsindsats på relevante indsatsområder.

Derfor vil scores som gives jævnligt også gøre feedback resultatet mere spiseligt. Dette fordi tidsperioden for den leverede indsats er begrænset, f.eks. til en måned. På den måde kan der mere overskueligt lægges en plan for den kommende afgrænsede periode, og understøtte denne med relevant træning for medarbejderen.

Yngre medarbejdere har en klar forventning om feedback og præstationsmålinger

Faktisk er det også sådan, at de yngre generationer allerede har en klar forventning om, at de skal have feedback på deres præstationer. De er opvokset med mange krav til at skulle præstere og med en klar feedback kultur. Som generation er de ikke bange for at måle og sammenligne sig med andre, og handle ud fra scores eller ratings.

Det er godt at vide, hvis man som virksomhed har ansat en høj andel af yngre arbejdskraft. F.eks. er ca. halvdelen af medarbejderne i detailhandlen er under 25 år ifølge Dansk Industri. Ligesom en stor andel af de deltidsansatte i café og restaurant branchen vil tilhøre den yngre generation af medarbejdere.

Fordele ved jævnlige medarbejdermålinger

Opsummerende kan det siges, at jævnlige måling af dine medarbejderes præstationer har en række fordele for dig og dine medarbejdere:

1. Er fremtidens orienteret i sit formål

2. Kan sammenligne udvikling over tid og på tværs af medarbejdere

3. Giver større transparens og mindsker berøringsangst

4. Skaber grobund for dialog

5. Sætter fokus på områder med brug for træningsindsats

6. Øger motivation og engagement hos medarbejderne

7. Kobler effekt af træning med præstation

8. Gør det muligt hurtigere at justere og optimere indsats

Læs også:
Sådan motivér du dine medarbejdere lige op til deres næste vagt

Måske vil du også læse...

Sådan styrer Café Korn deres mange medarbejdere i en travl hverdag

At udvide Café Korn med flere afdelinger har øget arbejdsbyrden, men samarbejdet mellem Frontliners og ProLøn har lettet opgaverne for HR-ansvarlig Cecilie Spanggaard hos Café Korn. Med en problemfri dataoverførsel og responsiv kundeservice har partnerskabet sikret en effektiv administration og giver Cecilie ro i sindet.

Læs mere »
Artikel om drikkepenge

Slip drikkepengene eller dø

Dette billede, som en restaurantgæst havde taget af bagsiden på et menukort, fandt jeg på Reddit.
Er det godt eller skidt? Det får du mine kommentarer til i dette blogindlæg.

Læs mere »
Scroll to Top