Medarbejdermåling

Få overblik over, hvilke af dine medarbejdere, der har størst indflydelse på omsætningen.

En månedlig medarbejderscore giver øget viden omkring dine medarbejderes indsats. Frontliners platformen bruger automatisk denne viden som feedback til at kunne forbedre dine medarbejdere ved hjælp af relevant træning lige op til deres næste vagt.

Mål din medarbejderes performance

Hvorfor måle performance

For at optimere din forretning og skabe det bedste økonomiske resultat! Motiverede og engagerede medarbejdere er en forudsætning for succes. Du får et samlet overblik, hvor du kan se månedens topscorere, og får derved et bedre beslutningsgrundlag som leder.

Hvordan måles performance ?

Ved løbende at indsamle og følge op på den tilgængelige viden om dine medarbejderes indflydelse på din virksomheds resultat. Et relevant målepunkt er din virksomheds omsætning, som automatisk fødes ind i platformen via en integration til dit kassesystem.

Hvor tit skal der måles?

Systemet opsamler automatisk data på daglig basis for alle de medarbejdere, du har på vagt. Disse data samles til en månedlig måling, der viser dine medarbejderes præstation i forhold til hinanden. Over tid kan du herved se udvikling på den enkelte medarbejder.

Hvad skal jeg bruge målinger til?

Brug resultaterne som en temperaturmåling, og som et instrument til at kunne give feedback til dine ansatte. Feedback i form af yderligere træning indenfor deres arbejdsmæssige ansvarsområde, som kan hjælpe dem med at udvikle sig i positiv retning.

Sæt performance i fokus

Medarbejdermåling af performance skal indgå i et kontinuerligt kredsløb, hvor resultaterne giver input til, hvor I skal fokusere på at sætte ind med ny læring og træning.

Det er det kontinuerlige kredsløb mellem måling og træning som sikrer, at dine medarbejdere har de bedste forudsætninger og motivation for gøre det godt på deres vagt, hver gang de er på arbejde

Performance skabes af det samlede team på arbejde sammen

I Frontliners platformen måles alle dine ansatte, som er på arbejde. Både dem som har direkte og indirekte indflydelse på omsætningen. Dvs. i restaurant eller café situationen, alt fra tjener og bartender til kok og afrydder.

Derved bliver målingen et resultat af en holdindsats. Alle ansatte måles ens ift. omsætningen på den givne dag og den givne periode. 

Over tid vil dette give dig vigtig viden om teamsammensætning, som du kan bruge i din daglige vagtplanlægning.

Man giving fist bump
telefon med medarbejdermåling software app

Anerkend ved at vise månedens topscorere

Hver måling giver adgang til en liste over dine medarbejderes performance fra top til bund.

Du kan vælge at offentliggøre top 20% på platformen, så den er synlig for alle medarbejdere

Scoren går fra 0-100, og fordeles mellem dine aktive medarbejdere i den givne måned.

Systemet tager højde for udsving

Når der måles performance på baggrund af din virksomheds omsætning, så skal der tages hensyn til faktorer, som gør at der kan måles på tværs af forskellige dage, perioder og særlige events. 

Frontliners medarbejdermåling bruger algoritmer til at tage højde for sæsonudsving, samt ugedage og perioder med høje og lave udsving. 

Den udelukker også udsving, der er så store, at de ikke forventeligt kan være skabt på baggrund af medarbejderperformance – så som særlige arrangementer eller kunder der laver et meget stort køb.

Laptop performance stats

Kom i gang allerede i dag og få større overblik over dine medarbejderes indsats

Vi er parat til at hjælpe dig, så opret din 14 dages gratis prøveperiode allerede i dag.

Scroll to Top