Villkor

1. allmän

1.1 Frontliners utvecklar och erbjuder personalledning som omfattar en rad aktiviteter som är nödvändiga för att säkerställa att ett företag har de mest effektiva arbetsgivarna.

1.2 Tjänsten ägs av Frontliners ApS, ett danskt företag med registrerad adress på Flæsketorvet 68 1., 1711 Köpenhamn V, Danmark. Registrerad i det danska handelsregistret med CVR 38 86 53 66 och e-postadress: [email protected] .

2. Använd

2.1. Genom att beställa tjänsten accepterar kunden de villkor som kommer att gälla för användningen av tjänsten under hela prenumerationen.

3. Immateriella rättigheter

3.1. Kunden har den fullständiga och fullständiga äganderätten, upphovsrätten och immateriella rättigheter till allt innehåll som skapas med och laddas upp till tjänsten av kunden.

3.2. Frontliners har det fulla ägandet, upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter till tjänsten och allt uppladdat innehåll, inklusive mallar, standardinnehåll, kod, grafisk design och idéer för mjukvaruplattformen. Dessa rättigheter är skyddade av upphovsrättslagen och av internationella konventioner om immateriella rättigheter och får inte kopieras, reproduceras eller distribueras förutom för den användning som godkänts av Frontliners.

4. Prenumeration

4.1. Alla prenumerationsbetalningar hos Frontliners görs med betalkort som erbjuds av Visa (inklusive Visa/Dankort) och Mastercard.

4.2. Avgifter relaterade till kortbetalningen ingår i produktpriset.

4.3. Kunden betalar efter förbrukning per månad.

4.4. Upp till 9 aktiva anställda registrerade på plattformen har ett kollektivpris på 99 DKK, därefter är priset 39 DKK per anställd.

5. Uppsägning av prenumerationen

5.1. Kunden kan säga upp abonnemanget utan ytterligare varsel, till utgången av en kalendermånads utgång.

5.2. Vid uppsägning av prenumerationen ska Frontliners radera all personlig information som är unik för kundernas konton men kan behålla anonymiserad aggregerad data för optimeringsanalys och benchmarking.

6. Missbruk

6.1. Frontliners förbehåller sig rätten att stänga kundens tillgång till Frontliners system om det finns anledning att tro att produkten missbrukas.

7. Support

7.1. Frontliners ger support till kundens användare via onlinechatt, telefon eller e-post på danska eller engelska. Telefonsupport är tillgänglig mellan 8.00 och 20.00 alla vardagar (måndag till söndag), med svar på alla förfrågningar inom 24 timmar på vardagar.

8. Kundinformation

8.1. Vid kundens underskrift av ett abonnemang kommer Frontliners att registrera relevant kundinformation, inklusive namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post i Frontliners kunddatabas. Frontliners behandling av sådana uppgifter kommer att ske i enlighet med GPDR och tillämpliga regler.

8.2. Kunden är skyldig att meddela Frontliners ändringar i ovanstående information.

8.3. Frontliners ska inte använda den information som kunden, dess användare och mottagare inhämtar för annat än för att tillhandahålla tjänsten till kunden och dess användare och de mottagare som kunderna kommunicerar med.

8.4. Frontliners tillåts använda aggregerad statistik och användningsdata från kunder, användare och mottagare i anonymiserad form för plattformsoptimering, generell analys och benchmarking.

8.5. Det är varje användares ansvar att skydda säkerheten för hans eller hennes inloggningsinformation. Varje användare är ansvarig för alla aktiviteter och innehåll som utförs eller skapas med hjälp av hans eller hennes inloggningsuppgifter.

8.6. Användaren måste omedelbart meddela Frontliners all obehörig användning av hans/hennes konto.

9. Integritetspolicy

9.1. Vi använder en mängd olika säkerhetstekniker och förfaranden för att skydda våra kunders information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi skyddar den information du lämnar på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. All information skyddas med hjälp av lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder.

10. Konfidentialitet

9.1. Kunden ska hålla informationen på individuellt överenskomna villkor och priser konfidentiella.

9.2. Frontliners bör hålla kunddata och information och all icke allmänt känd information om kunden konfidentiell. Denna skyldighet gäller Frontliners anställda, underleverantörer och externa konsulter som bistår Frontliners med att leverera Abonnemanget.

9.3. Tystnadsplikten för både kund och Frontliners gäller även efter uppsägning av abonnemanget.

11. Marknadsföring

10.1. Frontliners har rätt att använda kunden som referens, att använda kundens logotyp på Frontlines hemsida och i marknadsföringsmaterial samt att ge ut pressmeddelanden om kundens köp av Abonnemanget.

12. Innehålls- och användningsbegränsningar

11.1. Frontliners tar inget ansvar för felaktig användning av innehållet i tjänsten av användare.

11.2. Det är strängt förbjudet att:

11.2.1. Använd tjänsten för alla olagliga eller obehöriga ändamål

11.2.3. Samla in, ladda upp, publicera, skicka eller överför all information, material eller annat innehåll som är olagligt, hotfullt eller ärekränkande.

11.2.4. Samla in, ladda upp, publicera, skicka eller överför pornografiskt material.

11.2.5. Samla in, ladda upp, publicera, skicka eller överför all information, material eller annat innehåll som bryter mot tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter.

11.2.6. Samla, ladda upp, publicera, skicka eller överför allt material som innehåller virus eller annan typ av skadlig kod.

11.2.7. Utge dig för att vara någon person eller enhet eller felaktigt ange eller på annat sätt felaktigt framställa din anknytning till en person eller enhet.

13. Ansvar

12.1. Frontliners ansvarar för produktansvar enligt gällande och tvingande lagstiftning.

12.2. Varken kunden eller Frontliners ska under några omständigheter hållas ansvariga för förlust av förväntad vinst, förlust av data, skador på register eller data eller någon annan form av indirekt konkret oavsiktlig förlust eller följdförlust i samband med, eller i samband med, den andra partens användning av tjänsten.

14. Force majeure

13.1. Frontliners ansvarar inte gentemot kunden när orsaken till felet och den därav följande förlusten beror på omständigheter utanför Frontliners kontroll och som Frontliners inte vet att abonnemanget borde ha beaktat, inte heller borde ha undvikit eller övervunnit.

13.2. Oförutsägbara fel, förseningar eller uteblivna leveranser, strejker, lockouter, bristande tillgång till telekommunikation, restriktioner som införts av offentliga myndigheter och liknande händelser befriar därför båda parter från ansvar.

15. Brott

14.1. Frontliners har rätt att säga upp dessa villkor med omedelbar verkan om kunden väsentligt bryter mot dessa.

14.2. Kunden har rätt att omedelbart säga upp dessa villkor om det föreligger ett väsentligt brott mot dessa.

Scroll to Top

Språkväxlare