Utbildning för anställda

Träna och motivera dina anställda ända fram till nästa pass

Fokusera på dina medarbetares kompetens och motivation dagligen. Gör digital utbildning i små lättillgängliga filmer, korta texter eller frågesporter till en del av förberedelsen inför en anställds arbetspass. Kontinuerlig utbildning i relevanta ämnen säkerställer att du alltid har medarbetare på jobbet med rätt förutsättningar att göra det extra bra.

Kom snabbt igång med personalutbildning

På Frontliners har vi kombinerat rosterfunktionen med ett antal lättillgängliga träningstexter, filmer och frågesporter. Den nära kopplingen till skiftschemat syftar till att det aldrig är långt mellan skift och träning. Så alla medarbetare har rätt förutsättningar för att kunna leverera en kontinuerlig bra insats.

Med regelbunden utbildning finns det en mycket större möjlighet att uppnå och upprätthålla en hög nivå av relevant produkt-, procedur- och försäljningskompetens hos alla dina anställda.

Alla befintliga texter, videor och frågesporter kan ges till anställda, över olika funktioner och platser och kan hjälpa till att bygga en mer sälj- och serviceorienterad kultur. Det är också enkelt att kontinuerligt utöka träningsbiblioteket med eget material.

Kom enkelt igång – när dina medarbetare väl har skapats i systemet kan de redan börja få den sälj- och serviceutbildning som redan finns på plattformen.

Använd plattformen för att enkelt skapa och dela ny information digitalt

En hel del utbildning sker muntligt under det dagliga arbetet och kan behöva föras vidare eller upprepas till fler anställda över hela företaget, och kanske på flera orter. Genom att dela denna kunskap digitalt i samma format, med samma innehåll, till alla berörda medarbetare kan både tid sparas och risken för fel minimeras.

Skapa enkelt videor med din mobiltelefon när du har ny information och procedurer, och gör den tillgänglig för relevanta medarbetare direkt på plattformen.

Låt dina medarbetare lära av varandra genom videor skapade av utvalda medarbetare med riktlinjer, tips och tricks eller bästa praxis.

Gör introduktionen av nya medarbetare enklare genom att ha ett manus med små relevanta videor om allt från kultur till produkt- och procedurutbildning.

Gör träningselement med video, text eller frågesporter

Plattformen låter dig erbjuda dina anställda relevant kunskap i små digitala format, som kommer att göras tillgängliga för dem i tid till ett kommande arbetspass. Det bidrar till att säkerställa fokus och att medarbetarna har rätt förutsättningar att göra en bra insats.

Majoriteten av de anställda som använder plattformen idag loggar in på systemet regelbundet för att se när de kommer att vara i tjänst nästa gång, vem de kommer att vara i tjänst med eller kanske för att se om det finns öppna vakter. Därmed påminns de automatiskt om att de har träningspass som måste genomföras.

De mest framgångsrika resultaten skapas genom goda förberedelser.
Därför är kontinuerlig personalutbildning en betydande faktor när du vill öka värdet på din personal.

Länka till och dela videor direkt från YouTube eller Vimeo

Det är inte allt du behöver göra själv. Kanske finns utbildningen eller kunskapen du vill visa dina anställda redan på YouTube.

Skapa snabbt video med länk och gör vardagen enklare för dig själv och dina anställda.

Rätt utbildning för var och en av dina anställda

Vi använder kunskap om dina anställda och deras prestationer för att välja den bästa utbildningen för dem.

Baserat på artificiell intelligens väljer plattformen ut lämplig typ av utbildning och innehåll så att dina medarbetare har de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb.

Rätt utbildning för var och en av dina anställda

Vi använder kunskap om dina anställda och deras prestationer för att välja den bästa utbildningen för dem.

Baserat på artificiell intelligens väljer plattformen ut lämplig typ av utbildning och innehåll så att dina medarbetare har de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb.

Få motiverade medarbetare med rätt förutsättningar i tjänst, varje gång.

Vi är redo att hjälpa dig, så skapa din 30 dagars kostnadsfria provperiod idag.

Scroll to Top

Språkväxlare