Profilmatchning

Få mer säkerhet i dina anställningar

Kunskap om anställdas egenskaper ger en större förståelse för vilka typer av medarbetare som passar dig bäst. Med profilmatchning kan du använda dina nuvarande anställdas profiler för att jämföra och förutse vilka sökande som kommer att bidra mest positivt till din verksamhet.

Hur anställer du rätt medarbetare?

Oftast kommer det att vara självklart att anställa den som är bäst kvalificerad för jobbet.

Många känner till upplevelsen av att i efterhand stå tillsammans med medarbetaren, som på pappret gjorde en bra match, men som i verkligheten inte levererade produkten i form av rätt inställning och förhållningssätt till jobbet.

Med sökandematchningar försöker vi klä dig att slå rätt med dina anställningar genom att ta utgångspunkt i de krateregenskaper som kännetecknar dina befintliga duktiga medarbetare.

Arbetar du inom t.ex. restaurang eller detaljhandel, då är dina anställda förmodligen en blandning av fast och timavlönade. Detta kan resultera i en hög personalomsättning och därmed också ett extra stort behov av att anställa medarbetare med rätt attityd och kompetens, vilket kan komma igång bra.

Lär känna dina sökande med hjälp av fem frågor

Som en del av anställningsprocessen kan du enkelt skicka en länk med fem frågor till de sökandes personliga egenskaper som de ska bocka av innan intervjun.

Härmed kompletterar du ett klassiskt CV och ansökan med en personlig profil för att få en bra bild av dina sökande inför en intervju.

Genom att låta dina anställda och minst fem personer i deras vänkrets fylla i en personprofil har du på förhand en överblick över vilka typer som fungerar bra i din verksamhet.

Om det finns egenskaper som du vet fungerar bättre än andra i ett visst spår kan du använda detta som ytterligare ett kriterium i ditt urval.

Få bättre anställningsintervjuer med sökandematchning

Få ett bättre underlag för anställningsintervjun genom att komplettera CV och meriter med fokus på den sökandes personliga profil.

Låt den sökande komplettera profilens resultat med sina egna ord, och få en djupare inblick i personen framför dig.

Få en överblick över vilka profiler som passar dig bäst

Med ett bibliotek med profiler på dina anställda kan du få en mer nyanserad bild av vad som fungerar för dig.

Jämför dina anställda över deras profiler och se om ett mönster uppstår.

Jämför profiler indelade i roller och se om en bild av väsentliga egenskaper framträder.

Använd detta nästa gång du behöver anställa för en specifik roll.

Kom igång med Frontliners idag och lär känna dina medarbetare ännu bättre

Skapa din kostnadsfria 30-dagars provperiod och skapa personliga profiler av dina befintliga anställda enkelt och enkelt genom att skicka en länk

Scroll to Top