Personalens motivation är nyckeln till framgång

Danny Fabricius

Danny Fabricius

Dina anställda är en av dina mest värdefulla resurser, och därför bör medarbetarnas motivation vara en integrerad del av den dagliga ledningen. Nöjdhetsundersökningar visar att motiverade och glada medarbetare är både effektivare och mer engagerade medarbetare och därmed en positiv vinst för din verksamhet.

Identifiera sätt du kan öka medarbetarnas motivation

Det låter väldigt enkelt när Richard Branson kommenterar en direkt koppling mellan medarbetarnöjdhet och företagets prestation. Men i en hektisk dag kan det vara lätt att förbise eller glömma alla goda avsikter kring erkännande och medarbetarnas motivation. Som med så mycket annat handlar det om att etablera några goda vanor och processer som fokuserar på att stärka medarbetarnas motivation i det dagliga arbetet.

Vi har satt ihop en lista över några av de relativt enkla sätten du kan öka motivationen och arbetsglädjen hos dina anställda.

Erkänn den goda insatsen

Om du vill öka medarbetarnas motivation så är ett uppskattande förhållningssätt till dina anställda ett effektivt sätt att göra det. Vi som människor gillar att få beröm och känna oss sedda. Beröm och positiv feedback måste givetvis alltid vara förtjänt och därmed ärligt och uppriktigt menat – annars får det motsatt effekt. Kom ihåg det regelbundet i vardagen.

Fira dina framgångar

Stanna upp och ta dig tid att fira både de stora, men även de lite mindre framgångarna i vardagen. Uppmärksamma samtidigt dina medarbetare för deras insatser, så att de känner att deras insatser är viktiga för företaget och skapar värde.

Var ett gott exempel

Ta ledningen och var ett gott exempel för dina anställda. Som chef eller ägare har din inställning och inställning till arbetet en smittande effekt, och sätter i hög grad standarden för både kultur och moral.

Involvera dina anställda

Medarbetarna är mer motiverade och mer engagerade om de känner att deras insats värderas.

Dela ansvar och involvera anställda i relevanta beslutsprocesser. Lyssna på deras idéer eftersom de ofta har konkret och värdefull input från sina dagliga arbetsflöden.

Kommunicera öppet och ärligt

Det skapar förtroende. Anställda finner trygghet i att veta i vilken riktning företaget rör sig. Medarbetarna motiveras att arbeta mot gemensamma mål och drivs av gemensamma ambitioner. Så ha en kontinuerlig kommunikation om riktning och planer för framtiden som du delar med dina anställda.

Var tydlig i dina förväntningar och feedback

Tydlighet skapar riktning. Med tydliga förväntningar är det lättare att göra ett bra jobb, och det eliminerar förvirring och osäkerhet. Feedback behövs också för att skapa riktning och tydlighet och möjlighet till nytt lärande. Vi har tidigare skrivit om de yngre generationernas tydliga förväntan på regelbunden återkoppling som en del av sin anställning.

Utveckla dina medarbetare

Vi växer som människor genom att bemästra nya färdigheter. Ha planer för hur du arbetar med både formella utvecklingsprogram och medarbetarutveckling. Men också hur du arbetar med behärskning och träning i det dagliga livet.

S stödja känslan av gemenskap

Det händer något när vi lyfter i massor. Vårda medarbetarna som grupp och se till att skapa goda förutsättningar för lagarbete. Både på daglig basis och i form av mer formaliserade evenemang. Lagarbete är en viktig källa till motivation och bra kollegor anses särskilt bland den yngre gruppen anställda som en av de viktigaste faktorerna vid val av arbetsplats.

Ha så kul

I en hektisk vardag är det viktigt att vi också kommer ihåg att ha roligt. Gör plats för och stöd initiativ som sätter ett leende på allas läppar. Det är de små roliga sakerna i vardagen som bidrar till att skapa en bra kultur och är ’delbara berättelser’ bland dina medarbetare.

’Just do it’ – gör (strukturerad) medarbetares motivation till en del av vardagen

Många av objekten på listan ovan är relativt lätta att gå till. Det handlar om att få ett lyft i processen och göra det till en definierad del av vardagen.

1. Börja med att välja ut några områden där du vill arbeta specifikt med medarbetarnas motivation

2. Förbind dig att arbeta med detta i vardagen som en vanlig del av din kommunikation och/eller kultur

Gör det konkret och mätbart vem och hur som ska arbeta med detta

Sätt ett datum för utvärdering av dina insatser och mätbar och upplevd effekt

5. Gör det igen!

Kanske vill du också läsa...

Scroll to Top

Språkväxlare