Medarbetarundersökning

Få en överblick över vilka av dina medarbetare som har störst inflytande på intäkterna.

Ett månatligt medarbetarpoäng ger ökad kunskap om dina medarbetares insatser. Frontliners-plattformen använder automatiskt denna kunskap som feedback för att kunna förbättra dina medarbetare med hjälp av relevant utbildning ända fram till nästa arbetspass.

Mät din medarbetares prestation

Varför mäta prestanda

För att optimera din verksamhet och skapa det bästa ekonomiska resultatet! Motiverade och engagerade medarbetare är en förutsättning för framgång. Du får en samlad överblick där du kan se månadens bästa målskyttar, och får därmed ett bättre beslutsunderlag som ledare.

Hur mäts prestanda?

Genom att kontinuerligt samla in och följa upp tillgänglig kunskap om dina medarbetares inflytande på ditt företags resultat. En relevant mätpunkt är ditt företags intäkter, som automatiskt matas in i plattformen via en integration till ditt kassasystem.

Hur ofta ska man mäta?

Systemet samlar automatiskt in data dagligen för alla anställda du har i tjänst. Denna data sammanställs till en månatlig undersökning som visar dina anställdas prestationer i förhållande till varandra. Över tid kan man se utvecklingen hos den enskilde medarbetaren.

Vad ska jag använda mått till?

Använd resultaten som en temperaturmätning, och som ett instrument för att kunna ge feedback till dina medarbetare. Återkoppling i form av fortbildning inom sitt arbetsområde, vilket kan hjälpa dem att utvecklas i positiv riktning.

Fokusera på prestanda

Medarbetarmätning av prestation ska vara en del av ett kontinuerligt kretslopp, där resultaten ger input till var du ska fokusera på att sätta in med nytt lärande och träning.

Det är den kontinuerliga cykeln mellan mätning och utbildning som säkerställer att dina medarbetare har de bästa förutsättningarna och motivationen att göra bra ifrån sig på sitt skift varje gång de är på jobbet.

Prestanda skapas av det övergripande teamet som arbetar tillsammans

Frontliners-plattformen mäter alla dina anställda som är på jobbet. Både de som har ett direkt och indirekt inflytande på intäkterna. Dvs. i restaurang- eller cafésituationen, allt från servitör och bartender till kock och kock.

Därmed blir mätningen ett resultat av en laginsats. Alla anställda mäts lika i förhållande till omsättningen den givna dagen och den givna perioden.

Med tiden kommer detta att ge dig viktig kunskap om teamsammansättning som du kan använda i din dagliga skiftplanering .

Känn igen genom att visa månadens bästa målskyttar

Varje mätning ger tillgång till en lista över dina anställdas prestationer från topp till botten.

Du kan välja att publicera de översta 20% på plattformen så att den är synlig för alla anställda

Poängen sträcker sig från 0-100, och fördelas på dina aktiva medarbetare under den givna månaden.

Systemet tar hänsyn till fluktuationer

När man mäter prestation utifrån ditt företags omsättning måste faktorer beaktas som gör att den kan mätas över olika dagar, perioder och speciella händelser.

Frontliners medarbetarundersökning använder algoritmer för att  ta hänsyn till säsongsvariationer, samt veckodagar och perioder med höga och låga fluktuationer. 

Det utesluter också fluktuationer som är så stora att de inte kan förväntas skapas på basis av medarbetarnas prestationer – som speciella evenemang eller kunder som gör ett mycket stort köp.

Kom igång redan idag och få en större överblick över dina medarbetares insatser

Vi är redo att hjälpa dig, så skapa din 30 dagars kostnadsfria provperiod idag.

Scroll to Top

Språkväxlare