Därför måste du regelbundet mäta dina anställdas prestationer

Danny Fabricius

Danny Fabricius

För regelbundna mätningar skapar riktning och motivation

Regelbundna mätningar av medarbetarnas prestationer är en viktig förutsättning för medarbetarnas utveckling.

Medarbetarna behöver vägledning och regelbunden feedback på sina ansträngningar för att känna sig engagerade och motiverade. Det ska vara en naturlig del av dina medarbetares jobb att bli medveten om deras insatser och prestationer. Detta med korta mellanrum för att kunna lära av och anpassa sig till vad de gör bra och mindre bra.

Utan regelbundna prestationsincheckningar finns det en risk att medarbetarna tappar fokus och utvecklar ”blinda fläckar” i förhållande till sitt beteende när de är på jobbet. Därför är att mäta medarbetarnas prestationer ett verktyg för att kunna förbättra, justera och optimera dina medarbetares insatser i framtiden.

Mätning ska ses som ett konstruktivt hjälpmedel för medarbetarnas utveckling

Låt oss också bara ta invändningarna mot mätningar omedelbart. Mätningar i form av en poäng eller ett betyg är ofta något som är förknippat med lite obehag. Det luktar karaktärsgivande och ska kunna våga ge feedback. Något vi mycket väl kan ha en tendens att beröra ångest inför. Kritik missförstås ofta och vi har kulturella svårigheter med det till synes konfronterande i detta.

En mer konstruktiv och fördelaktig tolkning vore att kunna se på mätningar objektivt. Se dem som en hjälp, och en möjlighet att kunna utveckla oss själva och våra medarbetare. De ska vara en naturlig uppföljning av prestation, och en möjlighet att öka potentialen i form av en konkret utbildningsinsats inom relevanta fokusområden.

Därför kommer poäng som ges regelbundet också göra feedbackresultatet mer tilltalande. Detta eftersom tidsperioden för den levererade insatsen är begränsad, t.ex. till en månad. På så sätt kan en plan för den kommande avgränsade perioden göras tydligare och stödja detta med relevant utbildning för medarbetaren.

Yngre medarbetare har tydliga förväntningar på feedback och prestationsmått

Det är faktiskt också så att de yngre generationerna redan har en tydlig förväntning om att de ska få feedback på sin prestation. De växte upp med många krav på att prestera och med en tydlig feedbackkultur. Som generation är de inte rädda för att mäta och jämföra sig med andra, och agera utifrån poäng eller betyg.

Det är bra att veta om ett företag har anställt en hög andel yngre arbetstagare. Till exempel. är ungefär. hälften av de anställda inom detaljhandeln är under 25 år enligt Dansk Industri. Precis som en stor del av de deltidsanställda inom café- och restaurangbranschen kommer att tillhöra den yngre generationen anställda.

Fördelar med regelbundna mätningar

Sammanfattningsvis har regelbunden mätning av dina anställdas prestationer ett antal fördelar för dig och dina anställda:

1. Är framtidsinriktad i sitt syfte

2. Kan jämföra utveckling över tid och mellan anställda

Ger större transparens och minskar beröringsångest

4. Skapar en grogrund för dialog

5. Fokuserar på områden i behov av utbildningsinsatser

6. Ökar motivationen och engagemanget hos medarbetarna

7. Kopplar effekt av träning med prestation

8. Möjliggör snabbare justering och optimering av insatser

Kanske vill du också läsa...

Scroll to Top

Språkväxlare