Det får du

Det får du 2018-10-24T21:24:06+00:00

Medarbejder overblik

Frontliners giver dig et komplet overblik over dit personale, med al den information du skal bruge. Du kan invitere nyt personale til platformen bare ved at sende en sms eller mail fra systemet, så de selv kan udfylde relevante informationer ved brug af f.eks. Facebook connect eller blot ved at taste dem ind. Du kan se alle detaljer på hver eneste medarbejder bl.a. deres stamdata, performance, personlighed, vagtplan og løn.

Slut med fejlansættelser

Fordi Frontliners ved hvordan dine medarbejdere performer og hvilken personlighed de har, kan vi matche dem med ansøgeres profiler. Derfor kan Frontliners forudse hvordan potentielle ansøgere vil komme til at performe i din virksomhed, hvis du vælger at ansætte dem. Derfor behøver du aldrig mere at ansætte en medarbejder, der ikke passer ind i din virksomhed. Det giver bedre resultater, bedre hold ånd og længere gennemsnitlig ansættelsestid.

Kommunikation

Der er mange måder at kommunikere på i Frontliners. Der er bl.a. en indbygget messenger service, så alle medarbejdere kan skrive beskeder til hinanden, både individuelt og i grupper. Ud over det er der to-do lister, opslagstavler og nyheder. Dette gør det muligt for ledere at kommunikere til alle relevante medarbejdere på en gang og holde informationerne synlige i den periode de ønsker. Frontliners indeholder også fora hvor særlige emner og nye idéer kan debatteres, hvilket giver et godt miljø til vidensdeling.

Vagtplanlægning

Vi gør det nemt at holde styr på hvem der arbejder og hvornår de arbejder. Ledere kan nemt planlægge arbejdsugerne og alle medarbejdere har adgang til deres arbejdsplaner på deres smartphones. Du kan også lade dine medarbejdere starte og stoppe deres arbejdsdage på det indbyggede stempel ur.

Dygtiggør dine medarbejdere

Frontliners kan bruges til alle former for træning. De mest almindelige typer er salgs-, produkt- og procedure træning. Der ligger en masse skabeloner, som gør det nemt for dig at oprette dit eget trænings materiale. I vores salgs trænings skabelon har vi endda inkluderet en række basis elementer, som du kan bruge med det samme, f.eks. kropssprog, åbne spørgsmål, indvendingsteknik og salgsafslutning. Vores skabelon bibliotek får hele tiden tilført nye spændende trænings skabeloner og materialer, så det hele tiden er muligt for dit personale at lære noget nyt og relevant, som du har udset dig til dem.

Motivation

Når du skal motivere dine medarbejdere, er det ikke altid nok at gøre det med online værktøjer. Frontliners motivations værktøjer kan bl.a. sende motiverende beskeder, starte konkurrencer og meget mere, men nogen gange er et salgs kickoff, et ugentligt personale møde eller en kvartårlig én til én samtale også fantastiske motivations faktorer. Derfor kan du registrere de offline aktiviteter du gennemfører, så Frontliners har dem med i de performance analyser vi laver, for at fastlægge præcis hvilke indsatser der bidrager mest til at øge dit personales performance. På den måde kan du fokusere på at gøre de ting der har den bedste indflydelse på dine medarbejdere.

Hvor gode er dine medarbejdere

Du har altid et overblik over performance i Frontliners, med mulighed for at gå helt ned på medarbejder og lokations niveau. Blot ved at taste en lokations omsætning eller kundetilfredshed dagligt, kan Frontliners algoritme, nedbryde de samlede resultater til individuelle performance tal for den enkelte medarbejder. Dermed kan Frontliners synliggøre hvilke medarbejdere og teams der har den største indflydelse på virksomhedens performance.

Performance optimering

Frontliners bruger kunstig intelligens til at se hvilke profiler, samt hvilke trænings- og motivations indsatser der har den største indflydelse på medarbejdernes performance. Vi tager ikke kun udgangspunkt i dine data, men i anonymiserede data fra samtlige virksomheder i systemet, så vi kan analysere dem og finde ud af hvad der virker bedst. Frontliners bruger disse data til automatisk at justere de forslag som alle vores kunder får glæde af. Jo bedre Frontliners lære din virksomhed at kende, desto bedre bliver de forslag som du modtager og des mere værdi skaber Frontliners for din virksomhed.